PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING

Stavba není pouze ta realizační část, kdy se váš sen mění v realitu. Předchází jí spoustu projekční práce a papírování. Nechte tyto záležitosti na nás. Zařizujeme projekční práce různého zadání na vypracování stavební dokumentace různých stupňů – od studie po skutečné provedení stavby.

Projekční práce obsahuje:

  • veškeré rozpočty a příprava stavby
  • projektování a architektonické studie novostavby či rekonstrukce
  • projekt pro územní a stavební řízení
  • autorský, stavební a technický dozor
  • pasportizaci

Pasportizace

Nabízíme vypracování kvalitního pasportu – dokumentaci stavby, která odpovídá skutečnému stavu stavby a je ověřená stavebním úřadem. Pasport se vám bude hodit v především ve chvíli rekonstrukce, kdy pasport slouží jako podklad pro projekt stavebních úprav, nebo v případě, že se vaši nemovitost rozhodnete prodat. Z pasportu totiž zájemce o koupi vyčte základní parametry, jako jsou rozměry, celkové dispozice a členění domu. Pokud se rozhodnete váš prostor pronajímat, měli byste jej rovněž zahrnout do vaší nájemní smlouvy.

Projekt pro územní a stavební řízení

Tento typ dokumentace se zpracovává v potřebném rozsahu pro posouzení stavby v územním řízení. Výsledkem tohoto řízení je vydané rozhodnutí o umístění stavby. Na základě tohoto rozhodnutí již prakticky nemůže nastat situace, že by stavba nemohla být z nějakého důvodu povolena v následném stavebním řízení.

Inženýring

Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každého realizovaného projektu. Díky našim mnohaletým zkušenostem s optimalizací jednotlivých procesů za vás připravíme všechny potřebné podklady, jako jsou rozpočty, studie, příprava stavby, pasportizace a další.

 Vyřídíme za vás zajištění vyjádření patřičných orgánů a správců sítí v rámci územního řízení a stavebního povolení, nebo stavebního ohlášení. Dále poskytujeme odbornou poradenskou činnost spojenou s přípravou staveb. Postaráme se o bezproblémový průběh stavebního řízení. Váš záměr dotáhneme až ke kolaudaci úspěšně dokončeného projektu. Rekonstrukce pro vás bude radostnou záležitostí bez starostí.

Pomůžeme vám s návrhem

a realizací vašeho projektu